Officiële klacht?

Mocht u van mening zijn dat de behandelaar aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) of de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) en om bemiddeling vragen. De KNMT / ANT en de andere beroepsorganisaties in de mondzorg schrijven echter wel dat patiënten bij een klacht of geschil eerst de klachtenregeling van de betreffende behandelaar moeten volgen. Pas na het doorlopen van deze regeling wendt een patiënt zich tot de geschilleninstantie van de overheid.

Contact

Dukaat 9
5283 PJ Boxtel
Telefoon: (0411) 67 84 60
E-mail: info@mondzorgboxtel.nl