Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is verantwoordelijk voor de tariefbeschikking Tandheelkunde. In tariefbeschikkingen staan de tarieven en bijbehorende prestaties (activiteiten en verrichtingen) die een zorgaanbieder in rekening kan brengen.

Klik hier voor het volledige overzicht van tarieven voor tandheelkundige zorg in 2021

Contact

Dukaat 9
5283 PJ Boxtel
Telefoon: (0411) 67 84 60
E-mail: info@mondzorgboxtel.nl

Preventie en Mondhygiëne

Mondzorg Kids

Cosmetische tandheelkunde

Prothetiek

Orthodontie

Implantologie